מה עשיתם ביחד בקדנציה החולפת?


במהלך הקדנציה האחרונה של המועצה עבדנו ביחד כתף אל כתף בועדת מכרזים ובועדת ביקורת. במשך ארבע שנים ניהלנו מהאופוזיציה עשרות מאבקים והצעות לסדר, גם בנפרד וגם משותפות. כינסנו ישיבות שלא מן המניין במגוון נושאים, בינהם: ניהול שוטף, מנהל תקין, חינוך, מניעת אלימות, ביטחון, יחסי עבודה במועצה ועוד. העשייה המשותפת שלנו כללה:

 • פתיחת כיתה נוספת ביה"ס מורשה

 • דרישה לפיטורי מנכ"ל המועצה בשל התעמרות בעובדים

 • כינוס ישיבה שלא מן המניין בנושא מחדלי הפיתוח בשכונת עומרים

 • עצירת עבודות הבניה של חדר הטרנספורמציה בשמורת הטבע בואדי

 • הצעה לסדר לאיסור העסקת קבלנים ונותני שירות ללא מכרז

 • עתירה לבית המשפט וזכיה כולל חיוב אישי של ראש המועצה בנושא פרסומים אסורים ברשת ושימוש בעובדי מועצה

 • פניה למבקר המדינה בחשד לתמיכה אסורה במרוץ ע"ש רוטרי

 • קיום דיון בהצעה לביטול חיובים בהיטל סלילה ברחוב ות קק"ל, המעפילים ועמל (המועצה סירבה להצעתנו ולאחר מכן הפסידה בבית משפט כולל תשלום פיצויים).

 • כינוס ישיבה שלא מן המניין בנושא האלימות הגואה ביישוב.

 • הקמת מנגנון לטיפול בעובדי מועצה ומניעת סכסוכי עובדים.

 • קיום דיון בנושא הפקעת סמכויות ועדת מכרזים ובזבוז כספי ציבור.

 • ישיבה בעניין פגיעה מהותית ביו"ר ועד העובדים של המועצה. דבר שחייב התערבות של ההסתדרות.

 • כינוס ישיבה שלא מן המנין בנושא שכירת בלש למעקב אחרי עובד מועצה ללא אישור יועמ"ש ובניגוד לכללי מנהל תקין.
להמשך קריאה על העשייה של יוני חכימי >
להמשך קריאה על העשייה של אייל כגן ו"טוב במושבה" >


ומה התכניות שלכם לקדנציה הקרובה?

כדי להכיר את התכניות שלנו להמשך, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתרים של כל אחת מהסיעות. לכל אחד מאיתנו תכנית סדורה (ותכל'ס דומה) בנוגע לנושאים שעל הפרק: חינוך, תכנון בניה ושימור, תחבורה, תרבות וספורט, קיימות וסביבה, קהילה וכמובן - שיקום המועצה כארגון וחידוש הברית של הרשות עם התושבים והתושבות.

לאתר של יוני חכימי וסיעת "מושבה אחת" >

לאתר של אייל כגן וסיעת "טוב במושבה" >