יוצאים ויוצאות להצביע
בבחירות האלו כולנו חייבים להצביע. 
בזירה המקומית יש אפשרות אמיתית להשפיע על הקרקע המשותפת בה אנו חיים, עובדים, מתניידים, מגדלים ילדים.

פתק צהוב: יוני חכימי לראשות המועצה
פתק רגיל (לבן): לסיעת האיחוד בראשות יוני וחכימי ואייל כגן, שסימנה האות ד'.

ניפגש ביום שלישי 27/2/24 בקלפי!