יותר טוב ביחד
אנחנו ברגע קריטי להכרעת עתיד ואופי המושבה.
הצטרפו אלינו!
*
*